Zhenjiang Xirong Decorative Material Co.Ltd.

High Pressure Laminate, HPL, HDF, MDF Moulded Door Skin, Compact Board, Door Skin

Contact Person : Mr. Edwina Wong

Address : No. 12, Shishi Town, Huayang, Jyrong city, Jiangsu, Zhejiang, Jiangsu-212001, China

Std Code : 0086        Fax Code: 0086        Fax No : 511-85017908

Telephone No :  511-6110088

Email Id : edwina2007@yahoo.com.cn      Email Id : 

Website :  www.chinaruihe.com