Luancheng Fuli Pigments Fasctory

Apr 18 2016

Luancheng Fuli Pigments Fasctory

Pigments Iron Oxide Red, Iron Oxide Yellow, Iron Oxide Black, Iron Oxide Blue, Iron Oxide Green, Iron Oxide Brown, Carbon Black

Contact Person : Ms. Nancy Liu

Address : No.60, Shiluan Nofrth Street, Luancheng, Shijiazhuang, Hebei, China

Std Code : 086        Fax Code: 086        Fax No : 311 – 85503083

Telephone No :  311 – 87260323

Email Id : yongxianglyf@yahoo.com.cn      Email Id : 

Website :  www.chinayanliao.com