Hangzhou Cheng King Tools Co., Ltd.

Apr 18 2016

Hangzhou Cheng King Tools Co., Ltd.

All Kinds Of Tools, Hardware Tools, Electric & Power Tools

Contact Person : Mr. Way Cheng

Address : 18, Qiutao Rd., Hangzhou, Zhejiang, China-310008

Std Code : 86571        Fax Code: 86571        Fax No : 186050224

Telephone No :  186821324

Email Id : waytool@126.com      Email Id : 

Website :